môj

Michal

Moje vyznamenania
Žeriem guláše týchto ľudí
Títo žerú mňa
michaelis

Veronika Remišová žiada Sulíka s Matovičom, aby mysleli „pri svojom rozhodovaní na Slovensko a na to, v akej krajine budú žiť naše deti“
Hlavne majú na pamäti, že ak sa raz odjebú od koryta, už sa k nemu (väčšina) nedostanú, to je najsilnejší tmel koalície.

 
pherkard
O zlatu mrezu
 
obserr
a jedna vykopavka
 
michaelis

Putin vyhlásil, že západné sankcie Rusko posilnili. Ako príklad uviedol, že Rusko, ktoré v minulosti dovážalo obilie, sa teraz stalo prvoradým vývozcom pšenice.
Zabudol dodať, že ukrajinskej..

 
michaelis

Nestrácajte čas čítaním komentov, stačí pozrieť, kto ich napísal..

 
michaelis

Európsky súd pre ľudské práva zamietol 20 sťažností proti Slovensku, najmä proti covidovým opatreniam, informuje ministerstvo spravodlivosti. „Sťažovatelia sa sťažovali predovšetkým na povinnosť nosiť rúška a povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu,“ dodáva.

Ani jeden z tých debilov si neprizná, že uvažovali sebecky a nesprávne.
Reakcia bude - "vyjebaný európsky súd"..

 
michaelis

Ak by sa koalícia mala zbaviť hnutia Sme rodina, znamenalo by to, že má 74 hlasov, hovorí Gábor Grendel. „Väčšinu bez Sme rodina proste nemáme a pre Slovensko je dôležité, aby sme neodovzdali krajinu naspäť Robertovi Ficovi, Petrovi Pellegrinimu, kotlebovcom a sujovcom.“

Prečo to neurobili, keď mali ešte poslancov dostatok ?

 
gulasmatias
Ako zistite že je niekto ….?
 
michaelis

ten kokot si hádam aj počasie vie vybaviť..
Kedz ich už nespluka, ta naj ich tam motore potalabaju.
Perlička je baby Kali: "Slováci, ja to zvládnem, ale vy teraz musíte zabojovať."

 
br0nski
''Coho sa mam ja bat ?''
 
pherkard

To najkomplikovanejsie a najsofistikovanejsie spiknutie, vzdy odhali, ten najvacsi blbec.

 
michaelis

Zaujímaloby ma, či ruská armáda má v štruktúrach aj osvedčených "posmeľovačov" typu NKVD.
Pre rusofilov - to boli tí, čo kráčali vzadu a strieľali vlastných, ak sa chceli otočiť..

 
michaelis

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus naznačil, že pozornosť venovaná Ukrajine ukazuje na rasovú predpojatosť. Svet sa podľa neho nezaujíma rovnako o všetky konflikty a krízy a ako príklad uviedol jeho rodnú Etiópiu s tým, že tam trpiaci nie sú belosi. (ap)

 
michaelis

Aby sme gemblerom a alkoholikom mohli rozdať nejaké peniaze (chudákom nevychádza na jedlo..), zvýšme dane za hazard a alkohol..

 
chromozom
Príspevok 141179 Zdroj: Fb
 
michaelis

Ak veríš, že za znásilnenie si žena môže sama, že za napadnutie si Ukrajina môže sama, že židia si za svoj osud môžu sami, ap.. Vedz, že keď dostaneš po papuli, môžeš si za to sám.

 
pherkard

VĚDECKÝ SVĚTOVÝ FEKALISMUS
(Stručný úvod do teorie)

Vědecký fekalismus je světový názor, který můžeme definovat lapidární větou:
*VŠECHNO STOJÍ ZA HOVNO.*
Fekalismus jako světový názor existoval samozřejmě již v dávných dobách, ovšem lidé si jeho dosah a působení neuvědomovali. Toto období nazýváme obdobím fekalismu živelného. Lidé jestě zastávali názor, že ledacos stojí za hovno. Pokrok se ovšem zastavit nedá a tak postupně lidé, zastávajíc přírodní zákony, dostali se až k názoru, že za hovno stojí naprosto všechno.
Jednotliví fekalisté však toto tvrzení vykládali roztříštěně, nedovedli zdůvodnit jednotlivé stavy vývoje a děje. Toto období lze nazvat prefekalismem.
Později přišlo období tzv. neofekalismu, které hlásalo, že všechno nestojí za hovno. Toto období omylů naštěstí již pomynulo, neboť platnost věty tak obecné, jako základní věta fekalismu, nelze popřít. Potom tvrzení, že to ani za hovno nestojí, je nutno chápat jen jako extrémní, ostře vyhraněný případ.
Zkoumáme-li podrobně vývoj fekalismu v posledních desetiletích, zjistíme, že můžeme již přesně definovat 6 historických období:
1. Jeden sral na všechny - toto období již naštěstí pomynulo.
2. Všichni srali na jednoho- vzniklo kvalitatívní přeměnou období č. 1
a je již překonáno. Historici se dosud pouze neshodují v době, kdy k přeměně došlo.
3. Všichni serou na všechno- rovněž není přesně známo, kdy k přeměně
došlo.
4. Nebude na co srát.
5. Nebude co srát.
6. Nebude čím srát - vzhledem k prudkému vývoji možno přechod
k obdobím 4.- 6. očekávat v nedaleké budoucnosti.
Tolik úvodem.
Vývoj zatím dospěl k dnešnímu 3. období vědeckého fekalismu, kterožto stádium vychází a opírá se především o teorii průseru. Základní postulát již známe:
*VŠECHNO STOJÍ ZA HOVNO.*
Utopičtí fekalisté toto tvrzení považují za axióm, vědečtí fekalisté mohou toto tvrzení dokázat. Soustavným studiem a spolupráci předních vědeckých kapacit, bylo zjištěno, že průser, stejně jako hmota, vyplňuje prostor naprosto rovnoměrně a nepřetržitě, záleží pouze na teplotě a času (v době kvasu a varu např. hustota průseru roste).
Základní částicí, která je obsažená v každém atomu hmoty, je PRŮSERON.
Z toho vyplýva postulát:
*Průser je nezničitelný a nezadržitelný – proniká veškerou hmotou.*
Pokusně bylo zjištěno, že průser pronikne i silnými skupinami ekonómů. Při mnoha pokusech skupin parlamentních, státních a straníckých orgánů atd. zadržet průser, došlo k žalostnímu krachu. Jako takový vyplýva další postulát:
*Průser je permanentní.*
Jako takový se dá exaktně vyjádřit dvěma způpoby:
A. Jako průserový potenciál;
B. Jako tok průseru.
Oba pojmy se dají vesměs matematicky formulovat tak, aby se s teorii průseru mohli seznámit i nejširší masy (s praxi se denně seznamuje každý). K průserovému potenciálu:
Pohybuje-li se průser prostorem, vytváří kolem sebe průserové pole, jehož intenzita je dána hodnotou derivace bordelu B podle blbosti b:
......dB
Ip=––––––––
......db

Jednotky SI: Jednotkou blbosti je 1 mezinárodní BLB. Je to množství blbosti obsažené ve výroku:
*ŽIJEME LÉPE A RADOSTNĚJI.*
V praxi je táto jednotka příliš velká, proto se připouští zlomky: PIKO...., MIKRO..., MILI..., zejména pak velmi oblíbený je PIKOBLB. Pro stranícke a hospodářske akce a činy a kultúrní reformy atd. je naopak 1 BLB příliš málo, proto se používá KILO..., MEGA..., GIGA... nebo TERABLB.
Jednotkou bordelu je 1 PRDEL, což je množství 1 BLB/hod., které se vyvine činorodou práci v podmínkách vzájemného přátelství a porozumění při teplotě 20°C a tlaku 760 mm sloupce Hg. K toku průseru je třeba definovat tvar křivky, zvané RITOIDA. Podle této křivky se šíří průser do prostoru tak, aby v době co nejkratší zachvátil co nejvíce lidí. Rychlost šíření průseru může dosáhnout vysokých hodnot a blíží se často rychlosti světla (např. Posvítí-li si někdo na něco, vznikne průser okamžitě).
Zrychlování průseru nastává vždy, když v daném průseru se v prostoru vyskytne alespoň 1 PIKOBLB (kritické množství). Zrýchlení je přímo úměrné počátečnímu množství blbosti.
Zbývá ještě definovat přenos potenciálu nasranosti osoby A na osobu B. Potkají-li se dvě osoby, z nichž je jedna nasraná na potenciál A a druhá na potenciál B, jsou po rozchodu již nabity novými potenciály A´ a B´, přičemž platí:
..........A+B...............A+B
PnA´=–––––– +A PnB´ = –––––– + B
...........2.................2
Slovy: potkají-li se v prostoru dvě osoby mírně nasrané, rozcházejí se ještě nasranější.
Z toho plyne postulát:
Je-li jedna osoba nasraná a druhá nikoliv,po setkání je druhá osoba nasranější o to,oč více byla nasraná osoba první.
Táto je pak nasraná průměrně.
Zároveň je tím splněna podmínka toku průseru, kdy potenciál nasranosti je již tak vysoký, že nemůže dále překročiť svou hodnotu. V poslední době se naši vědečtí pracovníci ujali problematiky souvislostí mezi průserem a srandou. Jejich práce byla korunována úspěchem. Bádáním byla objevena antičástice PRŮSERON MÍNUS, která byla nazvaná SRANDON.
Rovněž byla objevena skutečnost, že průser je nejen nezadržitelný, ale při průchodu skupinou, která se pokusí průser zadržet, jeho množství logaritmicky vzroste.
Podmínkou ovšem je, aby v této skupině byl přítomen alespoň 1 PIKOBLB, což však je podmínka stoprocentně splnitelná a dokonce běžná.
Zjistilo se nezvratně, že při práci význačných osob se kumulují a skládájí částice, tzv. BORDELONy, což jsou elementární částice bordelu. Tyto jsou energeticky poměrně stabilní, ačkoliv v nich převládají kladné PRŮSERONy. Při nadměrném množství bordelu uvnitř skupiny se však BORDELONy začnou chovat neklidně (jako jaderná výbušnina) a dosáhne-li bordel svého kritického množství, stačí, aby 1 PIKOBLB vyvážil 1 PRŮSERON a dojde k explozi – řetězové reakci, při které se PRŮSERONy šíří rychlosti světla a shodně s Eisteinovou teorii, jejich hodnota hmoty vzroste.
Zároveň jsou ve stejných kvantech uvolňováný i SRANDONy. Tím dojde k dalšímu jevu, který se dá shrnout v postulát:
Vznikne-li explozi bordelu na jednom místě průser,
na druhém místě mají z toho srandu.
Zákonitost je ovšem vratná, takže tí, kteří měli srandu,
mají z toho po čase zákonitě průser.
Posledním zjištěním skupin bádatelů v tomto oboru je skutečnost, že průsery mohou existovat samostatně bez ANTIPRŮSERONů (SRANDONů), které naopak sami o sobě nejsou schopny existence, čili s každou srandou jde ruku v ruce průser. Ale průser může existovat samostatně a nabýt takových rozměrů, při nichž přestává každá sranda, o čemž svědčí řada praktických zkušeností z poslední doby.
Nezbývá tedy, než čekat, až postupným nahromaděním průserů dojde ke změně náboje a potenciálu PRŮSERONů na SRANDONy.

 
michaelis

Zelenskyj je pripravený rokovať v Turecku o neutrálnom a bezjadrovom postavení.
To akože sa Putin vzdá jadrového arzenálu ?!?!

 
alt
Strata pamäte, alebo súdnosti Zdroj: www.facebook.com
 
michaelis

prečo vlastne ukrajinci nepošlú zopár rakiet alebo bombardérov do ruska ?
(nemyslím tým na výpomoc)

 
 
 
loader